Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Γνώρισε τους αγγέλους του Θεού

Είναι οι πρόθυμοι και ισχυροί προστάτες του ανθρώπου.
Είναι οι ικανοί, ουράνιοι φύλακες.

Το μοναστήρι τους είναι ο ουρανός και το μετόχι τους η γή.

Οι άγγελοι δεν είναι καθόλου μυθικές ή φανταστικές εικόνες, όπως νομίζουν πολλοί.

Είναι πραγματικές ουράνιες υπάρξεις, που δημιουργήθηκαν από τον Θεό.

Παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην προσωπική μας ζωή, όσο και στην ιστορία του κόσμου.

Στις μέρες μας, που η λατρεία του σατανά έχει πάρει μορφή επιδημίας, η ελπιδοφόρα παρουσία των αγγέλων στην ζωή μας, είναι απαραίτητη.

Οι  άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό.
Κι αυτό φαίνεται από το Σύμβολο της Πίστεως, όπου ομολογούμε: πιστεύω είς ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων”.

Όλα βέβαια δια του Χριστού εκτίσθησαν και χωρίς Αυτόν, ούτε ένα δεν έγινε…..

Δημιουργήθηκαν πρίν την δημιουργία του υλικού  κόσμου, αφού την παρακολουθούσαν εκστατικοί και κατάπληκτοι.

Ο τρόπος δημιουργίας τους, είναι άγνωστος σε μας τους ανθρώπους.

Κατά τον  Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο δημιουργήθηκαν, όπως και η υπόλοιπη κτίση:

Ο Θεός, λέει,
“εννοεί τις αγγελικές και τις ουράνιες δυνάμεις  και το εννόημα έργο ήταν”.

Η φύση τους είναι νοερή, αυτεξούσια, ασώματη, κατά χάριν αθάνατη και κατ’ εικόνα Του Θεού.

Τα ουσιώδη γνωρίσματα και την σύσταση της φύσης των, την γνωρίζει μόνο ο Κτίστης.

Στην Αγία Γραφή δεν αναφέρονται συστατικά της φύσης τους, αλλά  περιγράφονται κάποιες από τις ιδιότητές τους, όπως η ευκινησία, η φλογερότητα, η θερμότητα, η ταχύτητα και η αϋλότητά τους.

Λέμε βέβαια ότι είναι ασώματοι, πάντα όμως σε σχέση με μας.

Δεν είναι τέλειες φύσεις, αλλά πηγαίνουν προς την τελειότητα, μετέχοντας στις άκτιστες ενέργειες και όχι βέβαια στην άκτιστη ουσία του Θεού.

Λόγω της εκστατικής αγάπης και αγαθότητας Του Θεού, ο σκοπός της δημιουργίας τους ήταν να συμμεριστούν κι αυτοί, σαν λογικά όντα την μακαριότητα Του.

Η θέα Του Θεού είναι η κατ’ έξοχήν ζωή και η τροφή τους, κατά τον Μέγα Βασίλειο.

Σαν υπάρξεις κτιστές και λογικές είναι ελεύθερες και μεταβλητές.

Έτσι τελειοποιούνται συνεχώς, με την μετοχή τους στη Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Από την μετοχή αυτή, απορρέει και ο αγιασμός τους.
Είναι άγιοι, λόγω της κοινωνίας τους με το φύσει άγιο.

Αλλά λόγω και του αυτεξούσιου που τους δόθηκε, μπορούσαν ή να μένουν στις αγαθές σκέψεις ή στις άσχημες.

Ο εωσφόρος ετράπη σε άσχημες σκέψεις  και πράξεις, ενώ οι άλλοι άγγελοι έμειναν κοντά στον Θεό και έτσι έλαβαν το χάρισμα της ατρεψίας και της ακινησίας προς το κακό, χωρίς να εξαφανίζεται το αυτεξούσιό τους, το οποίο εξαγιάζεται με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όλους μαζί τους ανθρώπους για τον Θεό, για το Θέλημά Του και τα Έργα Του, για τον πνευματικό κόσμο, για την υλική δημιουργία, για τους ανθρώπους και τα άλλα κτίσματα της γής.

Μπροστά όμως στην παντογνωσία Του Θεού ή γνώση τους είναι μηδαμινή.

Δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα, ούτε τι κρύβεται στην καρδιά των ανθρώπων, παρά μόνο αν τους τα αποκαλύψει ο Θεός.

Δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία του Θεού.

Δεν έχουν φύλο, διότι η φύση τους είναι πνευματική.

Δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή, ή ανάπαυση και δεν πεθαίνουν.

Δεν είναι πανταχού παρόντες: ή θα είναι στον ουρανό ή θα είναι στη γή.

Βλέπουν όμως ακατάπαυστα, το πρόσωπο Του Θεού.
(αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, αφού άλλες φορες είναι στη γή κι άλλες στον ουρανό)

Η σύγκρισή τους με τους ανθρώπους είναι δύσκολη, αλλά όχι ακατάληπτη.

Από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζονται, ομόδουλοι, σύνοικοι και γείτονές μας.

Είναι ανώτεροί μας, χωρίς ωστόσο η υπεροχή τους να είναι απόλυτη.

Ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από τον Θεό και να είναι ομότιμος των αγγέλων.

Η Παναγία μας έχει ξεπεράσει σε δόξα και τιμή, όλες τις ασώματες δυνάμεις και έχει χαρακτηριστεί από την Εκκλησία ως: <<τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ>>

Έτσι λοιπόν στο μέλλον, οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των αγγέλων και των ανθρώπων θα πάψουν να υπάρχουν.

Οι άγγελοι εμφανίζονται στους άξιους ανθρώπους και σ’ εκείνους, που ο Θεός επιτρέπει.

Συνήθως εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή, μιλάνε, τρώνε και βαδίζουν σαν συνηθισμένοι άνθρωποι.

Άλλοτε όμως η παρουσία τους είναι εκθαμβωτική και αστραφτερή, προκαλώντας φόβο, σ’ εκείνους που τους αντικρύζουν.

Σε όλες όμως τις εμφανίσεις τους, προσαρμόζουν την λαμπρότητά τους, στην αντοχή του ανθρώπου που εμφανίζονται.

Ο αριθμός τους είναι ανυπολόγιστος για τους ανθρώπους, αλλά όχι για τον Θεό.

Το πλήθος αυτό των αγγέλων είναι οργανωμένο και  αποτελείται από τάγματα, τα οποία με βάση τις αγιογραφικές μαρτυρίες, αριθμούνται σε εννέα.

Κάθε τάγμα, έχει ιδιαίτερη λειτουργική διακονία και έχει το δικό του όνομα, ενώ ταξινομούνται τριαδικά ως εξής:


1η Τριάδα αγγέλων

·         Τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, που κυκλώνουν τον μεγαλοπρεπή θρόνο του Θεού.
·         Τα πολυόμματα Χερουβείμ, με την ανείπωτη θεϊκή δόξα.
·         Τους Θρόνους

Ιδίωμά τους είναι η πύρινη σοφία και γνώση των ουρανών και κύριο έργο τους ο θεοπρεπής ύμνος του <<γελ>>

2Η Τριάδα αγγέλων

·         Τις Κυριότητες
·         Τις Δυνάμεις
·         Τις Εξουσίες

Ιδίωμά τους είναι οι διευθετήσεις των μεγάλων πραγμάτων και οι διενέργειες των θαυμάτων και κύριο έργο τους ο τρισάγιος ύμνος “Άγιος, Άγιος, Άγιος”.

3η Τριάδα αγγέλων

·         Τις Αρχές
·         Τους Αρχαγγέλους
·         Τους Αγγέλους

Ιδίωμά τους είναι να εκτελούν θείες υπηρεσίες και κύριο έργο τους ο ιερός ύμνος “Αλληλούϊα”.

Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε ονόματα αγγέλων:

Γαβριήλ  σημαίνει:  “Ήρωας Θεού”

Μιχαήλ σημαίνει: “ποιός είναι σαν τον Θεό μας”;

Ο Μιχαήλ ονομάσθηκε ακόμη: “ο άρχων ο μέγας και ο αρχιστράτηγος της δυνάμης του   Θεού”

Ραφαήλ σημαίνει: “ο Κύριος γιατρεύει”.

Είναι ένας από τους επτά αρχαγγέλους, που μεταφέρει από τη γή στον ουρανό τις προσευχές των αγίων.

Κύριο έργο των αγγέλων, είναι βέβαια η δοξολογία του Θεού και καθώς αντικρύζουν την ωραιότητα του Δημιουργού τους, ξεσπούν σε ακατάπαυστους ύμνους, σε ασίγητες δοξολογίες.

Είναι τόσος ο θαυμασμός, που αισθάνονται από το μεγαλείο Του, ώστε οι ύμνοι και οι δοξολογίες τους αποτελούν ένα φυσικό ξεχείλισμα, ένα ασυγκράτητο ξέσπασμα, μια ατελείωτη έκρηξη του θαυμασμού και χαράς.

Το δεύτερο έργο των αγγέλων είναι η προστασία και η φροντίδα τους, για την σωτηρία μας.

Ο κάθε άνθρωπος, έχει τον προσωπικό του φύλακα άγγελο.

Έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και τον διδάσκει για την δικαιοσύνη, την αγνότητα, την σεμνότητα….για κάθε έργο αγαθό και κάθε αρετή.

Παραμένει μόνον, αν ο άνθρωπος είναι πιστός στον Θεό και φεύγει, αν ο άνθρωπος είναι άπιστος και αμαρτωλός ζώντας με την θέλησή του, κάτω από την τυραννία του διαβόλου.

Με το άγιο Βάπτισμα, έχουμε μαζί μας  φύλακα άγγελο, πιστό φίλο και στοργικό αδελφό, παρηγορητή στις θλίψεις μας, που μας απαλύνει τους πόνους μας, που συμπάσχει μαζί μας και χαίρεται στην πνευματική μας πρόοδο, που στέκει πάντα δίπλα μας, εκτός κι αν εμείς τον “διώξουμε”, με τα πονηρά μας έργα και μας προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς.

Όταν ο ενάρετος άνθρωπος πεθαίνει και η ψυχή χωρίζεται από το σώμα, αμέσως περιστοιχίζεται από τον φύλακα άγγελό της και άλλες ουράνιες δυνάμεις, που ευχαριστιούνται για την σωτηρία της και την οδηγούν στο Χριστό.

Αντιθέτως, όσες ψυχές προτίμησαν την αμαρτία και την αποστασία από τον Θεό, παραλαμβάνονται από τους δαίμονες και οδηγούνται στον τόπο της κολάσεως.

Στην Αγία Γραφή αναφέρεται, ότι ο Θεός όρισε αγγέλους, προστάτες για μερικά έθνη, για πόλεις, ακόμη βέβαια και για την φροντίδα και προστασία των κατά τόπους εκκλησιών.

Η Ζ΄ Οικουμενική σύνοδος διακήρυξε πανηγυρικά να τιμούνται και να προσκυνούνται, αλλά όχι να λατρεύονται, όπως ο Θεός.

Εκείνοι που τιμούν ιδιαίτερα τους αγγέλους είναι οι μοναχοί, οι οποίοι στην ακατάπαυστη δοξολογία του Θεού, προσπαθούν να τους μιμηθούν, ώστε να τους μοιάσουν, να γίνουν και αυτοί ισάγγελοι και να αναπληρώσουν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων.

Η σημαντικώτερη γιορτή των αγγέλων,  είναι η “σύναξη των αγγέλων”.

Τότε που ο διάβολος εξέπεσε από τον θρόνο του,  διότι ήθελε να εξομοιωθεί με τον Ύψιστο Θεό.

Καλό θα είναι να έχετε συνέχεια συνομιλία με τον φύλακα άγγελό σας για όλα, ειδικά στις δυσκολίες και όταν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με κάποιον, εκείνος θα σας βοηθάει πάντα.

Οπωσδήποτε πρέπει να αναφερθούμε και στην ορθόδοξη εικονογραφία, που είναι αυστηρά θεολογική, με αγιογραφική και παραδοσιακή θεματολογία.

Αντίθετα η δυτική εικονογραφία , ιδιαίτερα από την εποχή της Αναγεννήσεως και μετά εκκοσμικεύεται.

Έτσι ο κάθε ζωγράφος, μη λαμβάνοντας υπ όψη του την αυστηρά θεολογική θεματολογία, αφήνεται στην αχαλίνωτη φαντασία του, ζωγραφίζοντας χοντρουλά γυμνά αγγελάκια, με μικρά φτερά,  που τα συμπληρώνουνμε συννεφάκια, εμπορικές φανταστικές, και παγανιστικές παραστάσεις, που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Γι’ αυτό και διαμόρφωσαν στη συνείδηση του λαού μια ψεύτικη, χονδροειδή και παιδιάστικη αντίληψη για τους αγγέλους, προκαλώντας έτσι και την δυσπιστία στην ύπαρξή τους!!!

Είναι όμως παρήγορο το γεγονός, ότι σήμερα το αισθητήριο του πιστού λαού μας, έχει ευαισθητοποιηθεί και αναγνωρίζει μόνο την βυζαντινή τέχνη τον σωστό, τον θεολογικά ορθόδοξο τρόπο απεικόνησης των αγγέλων.

Ο σημερινός πιστός, θα σταθεί μπροστά στην εικόνα τους, όχι για να απολαύσει αισθησιακή ομορφιά, αλλά για να προσευχηθεί, ν’ αντλήσει πνευματική δύναμη και θάρρος.

Ο πιστός χριστιανός, προστρέχει πάντα κοντά τους, για ασφάλεια και προστασία.

Θέλει να τους νιώθει φύλακες και παρηγορητές στους κινδύνους και τα βάσανα της ζωής.

Τους θέλει κυρίως όμως για συνεργούς της σωτηρίας του και χειραγωγούς του στην πορεία προς την ουράνια βασιλεία, την οποίαν μακάρι να αξιωθούμε όλοι, με τις δικές τους πύρινες πρεσβείες.

Στο τέλος της ημέρας, να παρακαλάτε τον φύλακα άγγελο να βγάλει από την σκέψη σας όλους όσους είδατε, αλλά και σας από την σκέψη των άλλων, αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προσευχηθείτε σωστά.

Πρέπει να του λέτε:
“φύλακα άγγελέ μου, ευλόγησέ τους όλους και απομάκρυνε την σκέψη τους από την δική μου”

Όταν μιλάμε με άνθρωπο, μιλάμε ταυτόχρονα με τον φύλακα άγγελό μας και ο σιωπηλός και αόρατος Ακροατής είναι ο Χριστός.

Να μην το ξεχνάτε ποτέ.

Τα χρόνια περνούν, περνούμε κι εμείς και μόνο η καθαρή ψυχή μπορεί να μείνει στα χέρια των αγγέλων, που Εκείνος θα στείλει να την παραλάβουν.